1949-83 జాన్సన్ QD సిరీస్ XX హుషల్ సీహార్స్ ట్యూన్-యు-పార్ట్స్ లిస్ట్

 

1949- జాన్సన్ జాన్సన్ XX క్విడ్ సిరీస్ ట్యూన్-అప్

 

 

జ్వలన కాయిల్స్

జ్వలన కాయిల్స్

కాయిల్స్ (మీకు వీటిలో 2 అవసరం) OMC పార్ట్ నంబర్ 582995 లేదా 584477, నాపా / సియెర్రా పార్ట్ నంబర్ 18-5181

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి:

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

 

జ్వలన ట్యూన్-అప్ కిట్

జ్వలన ట్యూన్-అప్ కిట్   OMC పార్ట్ నంబర్ 172522 నాపా / సియెర్రా పార్ట్ నంబర్ 18-5006

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి:

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

 

ఛాంపియన్ J6C స్పార్క్ ప్లగ్స్

ఛాంపియన్ J6C స్పార్క్ ప్లగ్స్

స్పార్క్ ప్లగ్స్   ఛాంపియన్ J6C

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి:

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

 

5.5 HP కార్బ్యురేటర్ ట్యూన్-UP కిట్

కార్బ్యురేటర్ ట్యూన్-యుప్ కిట్

కార్బ్ కిట్    OMC పార్ట్ నంబర్ 382047, 3832049, 383062, 383067, లేదా 398532   

NAPA / సియెర్రా పార్ట్ నంబర్ 18-7043

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి: 

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

 

 

ప్రేరేపకి

ఇంపెల్లర్ (1949-1957)

ప్రేరేపకి   OMC పార్ట్ నంబర్ 375638 నాపా / సియెర్రా పార్ట్ నంబర్ 18-3002

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి:

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

ప్రేరేపకి

ఇంపెల్లర్ (1958-1963)

ప్రేరేపకి   OMC పార్ట్ నంబర్ 377178 నాపా / సియెర్రా పార్ట్ నంబర్ 18-3003

ఈ సైట్కు మద్దతు ఇవ్వండి:

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

QD X హెడ్ గాస్కేట్

హెడ్ ​​గెస్కేట్: 1951-1958

Amazon.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 

జాన్సన్ QD హెడ్ గెక్కెట్ 1951-1958

 

 

హెడ్ ​​గెస్కేట్: 1959-1963

VintageOutboard.com లో అందుబాటులో ఉంది

Ebay.com లో ఈ భాగానికి షాపింగ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

జాన్సన్ QD హెడ్ గెక్కెట్ 1951-1963

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer