అవుట్బోర్డు మోటార్ మోడల్ నంబర్స్ ఎవెన్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980 - 1999

.

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (1.2 నుండి 5 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (5 నుండి 9.9 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (9.9 నుండి 15 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC (15 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC (20 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (25 నుండి 30 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (30 నుండి 40 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC (40 నుండి 50)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (50 నుండి 85 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (85 నుండి 115 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / ఓఎంసి (115 నుండి 150 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980 - 1999 (XXX HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980 - 1999 (175 నుండి X HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980- 1999 (200 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980- 1999 (225 HP)

ఎవిన్యుర్డ్యూడ్ / జాన్సన్ / OMC 1980-2005 (235 నుండి 9 HP)

eBay లోగోఅమెజాన్ లోగో

దయచేసి క్లిక్ చేయండి eBay or అమెజాన్ మాకు సహాయం చెయ్యడానికి పైన లింక్. మేము తదుపరి 4 గంటల్లో eBay లేదా Amazon.com నుండి మీరు కొనుగోలు చేసిన ప్రతిదీపై 24% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కమిషన్ను స్వీకరిస్తాము. భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులు, హోస్టింగ్, భాషలు, SSL భద్రత మరియు సైట్ అభివృద్ధిని మీకు అదనపు ఖర్చుతో ఈ అనుబంధ ఆదాయాలు అందిస్తాయి. మీ మద్దతు చాలా ప్రశంసించబడింది. (EBay లింక్ క్రొత్తగా ఉంది, వాస్తవంగా పనిచేస్తుంది అని మేము చూస్తాము.)

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer