ఎవిన్యుఆర్డబ్ల్యుఎ 90 హెప్ లైట్విన్ హిస్టరీ

.

చరిత్ర:

Evinrude XMX HP Lightwin నుండి తయారు చేయబడింది 3 నుండి 1952. జాన్సన్ నుండి కూడా అందుబాటులో ఉంది.

X లైట్డవిన్ ప్రకటన

These were marketed as carry-along fishing boat motors. OMC sold tens of thousands of these in the post-WWII era in a time when people had more leisure time to enjoy the great outdoors. One big appeal was the motors were lightweight compared to the older models. As with all Johnson/Evinrude motors, this was cutting edge technology at the time it was introduced in 1952. This is a very simple motor designed to be dependable and easy to work on. When you take it apart, you will find that there is not much there except for basic components: simple powerhead, magneto ignition, carburetor, and water pump. One thing that I love about this motor is that it is all metal and no plastic. This is the same basic twin cylinder two-cycle design used on many Johnson/Evinrude motors through the years and even with recent motors. There are no gears to shift. If you want to go in reverse, you simply turn the motor around backward. I've heard these called "dock busters" because they have no neutral. When you pull the rope to start, the propeller is spinning. I never thought about this as a problem or wanted a shifter when I first learned to run this motor as a young boy. This motor weighs 32 pounds without the 2/3 gallon of gas contained in the gravity fed tank on the top. This motor is just right for the 16' flat bottom john boat we fished with, and it would push us along at a comfortable speed. Anything larger would have been too much power to be safe on such a little boat and too much hassle messing with a remote tank when all you wanted to do was fish. Motors with remote tanks make sense if you have your boat on a trailer and you do not have to completely unload the boat each trip. Our small boat was transported upside down on top of the car. Messing with a more complex motor would just take longer to load the boat and get started fishing. You can run a long time before draining the tank out of gas. You do have to be careful because there is no indication for fuel level other than looking in the tank. You want to make sure the fuel vent is open when you are running the motor. Otherwise, it will quit on you after a while. You also want to make sure the vent is closed then you transport the motor, so you don't have a mess with mixed oil and gas smelling up your car. I remember that we use to shut off the fuel on the side of the motor and still be able to go a couple of hundred yards before running the engine dry. We liked to get the gas out of the carburetor before transporting or storing the motor. This motor was unique because of the angle of the propeller shaft. I've been told that this is so you can tilt the motor up and run in very shallow water. I've also been told that this was a great feature for a canoe motor because it would help keep the bow from sticking straight up into the air. The prop arrangement was also supposed to be weedless. In 1967, the last year for this motor, Evinrude introduced a folding lightwin. The folding lightwin has a case that you could keep it in after you fold the lower unit. It turned out that this was not such a good idea because the bracket that allowed the lower unit to fold would crack from stress. Don't buy a folding lightwin because it was not a good design feature. The regular lightwin motors are great and once tuned-up, are probably better that the 3 hp motors you can buy today.

జాన్సన్ JW-10
జాన్సన్ JW-10
ఎవిన్ఆర్డ్యూడ్ 3706
ఎవిన్ఆర్డ్యూడ్ 3706
గ్లోబల్ ఫోల్డింగ్ లైట్విన్
గ్లోబల్ ఫోల్డింగ్ లైట్విన్

జాన్సన్ సీహార్స్ ప్రకటన

ఎవెన్యూడ్ డక్త్విన్

1950 యొక్క Evinrude Lightwin ప్రకటన

eBay లోగోఅమెజాన్ లోగో

దయచేసి క్లిక్ చేయండి eBay or అమెజాన్ మాకు సహాయం చెయ్యడానికి పైన లింక్. మేము తదుపరి 4 గంటల్లో eBay లేదా Amazon.com నుండి మీరు కొనుగోలు చేసిన ప్రతిదీపై 24% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కమిషన్ను స్వీకరిస్తాము. భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులు, హోస్టింగ్, భాషలు, SSL భద్రత మరియు సైట్ అభివృద్ధిని మీకు అదనపు ఖర్చుతో ఈ అనుబంధ ఆదాయాలు అందిస్తాయి. మీ మద్దతు చాలా ప్రశంసించబడింది. (EBay లింక్ క్రొత్తగా ఉంది, వాస్తవంగా పనిచేస్తుంది అని మేము చూస్తాము.)

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer