హోండా ఔట్బోర్డులకు ఛాంపియన్ స్పార్క్ ప్లగ్స్

.

ఇయర్-మోడల్ / కాపర్ ప్లస్ ప్లగ్, ప్రత్యామ్నాయ ప్లగ్, గ్యాప్

225 HP

2004-XXO SOHC, XXL-Stroke RC9MC4 గ్యాప్ XX

200 HP

2004-XXO SOHC, XXL-Stroke RC9MC4 గ్యాప్ XX

150 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RC9MC4 గ్యాప్ XX

135 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RC9MC4 గ్యాప్ XX

130 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RC9MC4 గ్యాప్ XX

115 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RC9MC4 గ్యాప్ XX

90 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RC9MC4 గ్యాప్ XX

75 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

50 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

45 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

40 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

35 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

30 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

25 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

20 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ RA8HC గ్యాప్ XX

15 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ P8Y గ్యాప్ XX

9.9 HP

BF100 P10Y గ్యాప్ XX

OHC, 4- స్ట్రోక్ P10Y గ్యాప్ XX

8 HP

OHC, 4- స్ట్రోక్ P10Y గ్యాప్ XX

7.5 HP

B75 P10Y గ్యాప్ XX

BF75 P10Y గ్యాప్ XX

5 HP

OHV, 4- స్ట్రోక్ RN11YC4 గ్యాప్ XX

2 HP

BF20XJ14 0.025

BF2ACJ14 0.025

BF2DCJ14NUMX

OHV, 4- స్ట్రోక్ Z9Y 0.025

eBay లోగోఅమెజాన్ లోగో

దయచేసి క్లిక్ చేయండి eBay or అమెజాన్ మాకు సహాయం చెయ్యడానికి పైన లింక్. మేము తదుపరి 4 గంటల్లో eBay లేదా Amazon.com నుండి మీరు కొనుగోలు చేసిన ప్రతిదీపై 24% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కమిషన్ను స్వీకరిస్తాము. భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులు, హోస్టింగ్, భాషలు, SSL భద్రత మరియు సైట్ అభివృద్ధిని మీకు అదనపు ఖర్చుతో ఈ అనుబంధ ఆదాయాలు అందిస్తాయి. మీ మద్దతు చాలా ప్రశంసించబడింది. (EBay లింక్ క్రొత్తగా ఉంది, వాస్తవంగా పనిచేస్తుంది అని మేము చూస్తాము.)

.

ద్వారా థీమ్ Danetsoft మరియు డాన్యాంగ్ ప్రోబో సాయిక్టి ప్రేరణతో Maksimer